فناوری‌ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فناوری‌ها

معماری سیستم بر پایه سرویس گرایی بنا خواهد شد. درواقع، تمامی توابع کنترلر ها توسط واسط استاندارد WSDL قابل ارائه می باشند. کنترل دسترسی بر روی توابع وجود دارد و هر تابعی که لازم باشد به دیگران خدمتی را عرضه کند، در قالب استاندارد مذکور ارائه می شود. درواقع، هر کنترلر برنامه مخزنی از سرویس ها است. این سرویس ها در وحله اول به برنامه خدمت رسانی می کنند و در وحله دوم به شرکاء و نرم‌افزارهای جانبی ازجمله اپ های موبایل و تبلت.

به طور کلی، تولید فنی نرم‌افزار را در قالب کد هسته و کد واسط تقسیم می کنیم.

تولید و توسعه کد هسته (بک-اند و پنلهای مدیریتی):

verified_user

پیاده سازی

پیاده سازی برنامه بر پایه الگوی طراحی معماری Model-View-Controller (MVC)

فناوریهای وابسته به زبان JAVA

تولید مبتنی بر فناوریهای وابسته به زبان JAVA: استفاده از سکوی برنامه نویسی Spring و یا سکوی برنامه نویسی Struts

فناوریهای وابسته به زبان PHP

تولید مبتنی بر فناوریهای وابسته به زبان PHP: استفاده از سکوی برنامه نویسی Laravel و یا سکوی برنامه نویسی CakePhp (و یا توسعه ای از Croogo)

phone_iphone

تولید اپلیکیشن‌های موبایل

تولید اپلیکیشن‌های موبایل بصورت Native و JS با زبان‌های Java، Swift، Objective-C و ReactNative

کتابخانه Node.js و AngularJS

از کتابخانه js و AngularJS برای روان سازی تعاملات واسط کاربری و تعاملات رخداد-گرا در هسته استفاده می کنیم

پایگاه داده

استفاده از پایگاه داده Oracle MySQL

تولید کد واسط های کاربر نهایی (شامل UI و UX):

  • واسط های کاربری واکنش گرا طراحی می شوند بصورتی که در دستگاه های مختلف (شامل کامپیوتر شخصی، موبایل و تبلت) ظاهری تمیز و مناسب ارائه شود
  • طراحی گرافیکی در بهترین کیفیت ممکن صورت می پذیرد
  • از کتابخانه Bootstrap و آخرین فناوری های واسط کاربری (مثل HTML5 و CSS3) استفاده می کنیم
  • از قالب واسط کاربری Metronic (رتبه یک جهان) و یا ACE (یکی از زیباترین و بهترین قالب ها) استفاده می کنیم

مدیریت فعالیت‌ها و کد:

نحوه مدیریت تیم در تولید و توسعه کد بر پایه متدولوژی های چابک صورت می پذیرد. از ابزارهایی مانند ASANA و یا JIRA برای مدیریت فعالیت ها استفاده می کنیم. در ضمن تمامی کدها از طریق پروکل GIT و ابزارهایی مانند Bitbucket تحت مدیریت و نظارت کامل هستند.

 

نمونه‌ای از مراحل اجرای  پروژه:

 

جدول 1: مراحل اجرای پروژه

مرحله عنوان فعالیت 1 فعالیت 2 فعالیت 3 فعالیت 4
1 معماری نرم‌افزار تعریف معیارهای کیفی طراحی دیدها انتخاب سبک و الگو طراحی معماری
2 تحلیل تحلیل فرآیند-محور تحلیل سیستمی
3 طراحی طراحی فرآیند-محور طراحی سیستمی طراحی فناوری سرویس طراحی استقرار سرویس
4 پیاده‌سازی انتخاب فناوری انتخاب چارچوب کدنویسی
5 آزمون و ارزیابی آزمون محلی کد آزمون سیستمی آزمون محیطی آزمون کیفی
6 استقرار آماده‌سازی زیرساخت پیکربندی زیرساخت استقرار سامانه نرم‌افزاری
7 آموزش برنامه‌ریزی آموزش
8 پشتیبانی و نگهداری طراحی برنامه نگهداری انجام پشتیبانی دوره‌ای رفع باگ احتمالی به‌روزرسانی مخزن کد
9 توسعه آتی تعریف نیاز تحلیل و طراحی کد نویسی به‌روزرسانی مخزن کد
فهرست