کیمیاگر (فروشگاه‌ساز آنلاین)

شرح پروژه

 • پشتیبانی از ظاهر واکنش گرا
 • سیستم پرداخت
 • سیستم حمل و نقل
 • سیستم سفارش
 • سیستم مدیریت بخش‌ها (دسته محصول)
 • سیستم مدیریت محصولات
 • سیستم مدیریت کاربران
 • سیستم مدیریت اخبار
 • طراح/قالب بندی/مدیریت فایل ها
 • امنیت و کارایی مناسب داده‌ی حجیم
 • پشتیبانی از انواع روش های تخفیف شامل: تخفیف بر اساس مشتری، تخفیف بر اساس روش پرداخت، تخفیف بر روی محصول، تخفیف با دوره زمانی محدود.

باشگاه مشتریان

لاجستیک 360

هوم‌اینجا (مشاوران مسکن)

مدیریت املاک تملیکی و مازاد

لاجستیک 360
هوم‌اینجا (مشاوران مسکن)
فهرست