کیمیاگر (فروشگاه‌ساز آنلاین)

شرح پروژه

 • پشتیبانی از ظاهر واکنش گرا
 • سیستم پرداخت
 • سیستم حمل و نقل
 • سیستم سفارش
 • سیستم مدیریت بخش‌ها (دسته محصول)
 • سیستم مدیریت محصولات
 • سیستم مدیریت کاربران
 • سیستم مدیریت اخبار
 • طراح/قالب بندی/مدیریت فایل ها
 • امنیت و کارایی مناسب داده‌ی حجیم
 • پشتیبانی از انواع روش های تخفیف شامل: تخفیف بر اساس مشتری، تخفیف بر اساس روش پرداخت، تخفیف بر روی محصول، تخفیف با دوره زمانی محدود.

اَدبید (تبلیغات هوشمند)

باشگاه مشتریان

لاجستیک 360

هوم‌اینجا (مشاوران مسکن)

مدیریت املاک تملیکی و مازاد

لاجستیک 360
هوم‌اینجا (مشاوران مسکن)
فهرست