باشگاه مشتریان

شرح پروژه

سامانه مدیریت ارتباط با مشتری و باشگاه مشتریان، امکان دسته بندی مشتریان بر اساس نوع عملکرد آن ها را میسر می سازد. در این سامانه مشتریان به گروه های کاربری با عنوان های دلخواه دسته بندی می شوند و در هر دسته خدمات مختلف در اختیار آنها قرار می گیرد. مدیریت مالی مشتریان و ارتباط با مشتریان از دیگر بخش های سامانه است. هر مشتری حساب مجازی دارد و امکان افزایش و کاهش اعتبار حساب مجازی بصورت آنلاین و آفلاین وجود دارد.
تعریف انواع خدمات برای باشگاه مشتریان و پیگیری سفارشات هر مشتری بصورت تفکیکی قابل انجام است. بخش خدمات مشتریان با توجه به نیازهای کارفرما قابل تغییر و دلخواه سازی است. تمامی خرید ها و استفاده از امتیازات در سامانه ثبت می شوند و گزارشات مختلفی از عملکرد کاربر به مدیر سیستم ارائه می شود. هر باشگاه از خدمات مختلفی استفاده می‌کند و خدمات برای گروه های مختلف کاربری در یک باشگاه قابل تنظیم هستند. در واقع هر گروه کاربری بخش مشخصی از خدمات را می بیند و از تخفیف مشخصی بهره مند می شود.

لاجستیک 360

کیمیاگر (فروشگاه‌ساز آنلاین)

هوم‌اینجا (مشاوران مسکن)

مدیریت املاک تملیکی و مازاد

لاجستیک 360
فهرست